OPENING
postponed until 16 May 2021

KadS - Entre Nous – De magie van de ontmoeting' uitgesteld

Amsterdamsdagblad.nl / Studio Dreams Come True

Dinsdag 28 april 2020, 10:15 uur

AMSTERDAM - KadS - Entre Nous – De magie van de ontmoeting een kunstmanifestatie in het Vondelpark en Schinkelgebied in Amsterdam Zuidgepresenteerd door Soledad Senlle Art Foundation is nu uitgesteld naar 16 mei - 27 juni 2021 vanwege de COVID-19 pandemie.

Hun zorgvuldig ontwikkelde kunstmanifestatie met het thema Entre Nous- De magie van de ontmoeting kan in de context van de 'anderhalvemetersamenleving' niet urgenter. De komende maanden zal men daar met elkaar in beraad gaan hoe men de nieuwe betekenis hiervan kan implementeren.Deelnemende kunstenaars in 2021 Maria Barnas, Maarten Bel, Circus Engelbregt, Studio Zoro Feigl, Arnon Grunberg, Eduardo Guerrero, Manon van Hoeckel, Atelier van Lieshout, Radio Noord/Zuid, Studio Ossidian en gesteund door Marisol Ferradás (founder, artistiek directeur), Eva Gonggrijp en Merel Noorlander (curatoren) En Claartje Kortbeek (productie/projectcoördinator)Zij danken vanuit Soledad Senlle Art Foundation hun sponsoren en subsidieverstrekkers voor hun flexibiliteit, support en vertrouwen.

Wat is KadS-Entre Nous - De magie van de ontmoeting hier de uitleg:
KadS is een tweejaarlijkse kunstmanifestatie in het stedelijke gebied rond de Schinkel en het nabije Vondelpark. KadS onderscheidt zich door de avontuurlijke wijze waarop het verschillende artistieke disciplines en sociale instanties aan elkaar durft te knopen. Vanuit sociaal- maatschappelijke betrokkenheid en door hun eigen waarneming en onderzoek richten de kunstenaars hun pijlen op verbindingen in de stad, waar dromen, obsessies en eigenaardigheden samenkomen.In deze 5e editie wordt op speelse wijze belicht welke plaats ontmoeting en verwondering inneemt in onze gedigitaliseerde samenleving.

KadS schept met Entre Nous – De magie van de ontmoeting, ruimte voor een treffen tussen mens, sociaal domein en natuur, met kunst als verbindende factor. Niet alleen parkbezoekers en kunstliefhebbers, maar ook de willekeurige passant, worden hierbij getrakteerd op een reeks aan installaties, performances en interventies. Het thema 'de ontmoeting' krijgt onvoorzien een totaal nieuw en onvermoed perspectief. We dienen plotseling de ander te ontwijken. De straat is veranderd in een filmset, waarin we beurtelings op afstand figureren. Het straatbeeld toont leger, stiller en schoner. Het lijkt daardoor, of andere details in de architectuur op voorgrond treden. We horen andere geluiden, niet alleen de vogelzang, maar ook de gillende sirenes van ambulances, vanuit verschillende richtingen. Het is lente, de natuur toont zich in al haar kracht en schoonheid. Alsof de tijd heeft stilgestaan*, In de ziekenhuizen is het echter een race tegen de klok om levens te redden.

*thema van KadS 2018

Studio Dreams Come True

KadS uitgestelt naar volgend jaar. Corona gooit roet in het eten

Kunstkrant

4/28/2020

KadS (Kunst aan de Schinkel) is een tweejaarlijkse kunstmanifestatie in het Vondelpark en Schinkelgebied in Amsterdam-Zuid en wordt gepresenteerd door Soledad Senlle Art Foundation. Het evenement dat dit jaar vanaf 10 mei plaats zou gaan vinden wordt vanwege alle maatregelen rondom het coronavirus uitgesteld naar volgend jaar. Ook de nieuwe datum van het evenement is al bekend.

​Vanaf 16 mei tot en met 26 juni 2021 zal de kunstmanifestatie, hopelijk zoals vanouds, weer plaatsvinden in het Amsterdamse park. Dat deze verplaatsing mogelijk is komt volgens de organisatie deels door de flexibiliteit en ruimdenkendheid van de sponsoren en subsidieverstrekkers zoals Gemeente Amsterdam, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Mondriaan Fonds, BankGiro Loterij Fonds en Prins Bernhard Cultuur Fonds.

De extra tijd die de organisatie nu krijgt, gebruiken ze om contact te houden met de kunstenaars, betrokkenen en partners. Hierbij willen ze gaan onderzoeken hoe de verschillende partijen elkaar het beste kunnen ondersteunen. Ook wordt er gekeken naar het implementeren van de nieuwe betekenis van het thema. Entre Nous – De magie van de ontmoeting, is een thema dat, vanwege de anderhalvemetersamenleving, actueler en urgenter is dan ooit. Door de extra tijd kan de editie aangepast worden waardoor er niks verloren zal gaan.

Deelnemende kunstenaars
Maria Barnas, Maarten Bel, Circus Engelbregt, Studio Zoro Feigl, Arnon Grunberg, Eduardo Guerrero, Manon van Hoeckel, Atelier van Lieshout, Radio Noord/Zuid, Studio Ossidiana

 • 1
  Soledad Senlle Art Foundation

  Sloterkade 171, Amsterdam

 • 2
  Vondelpark

  Vondelpark, Amsterdam

Scroll naar beneden voor het Nederlandse persbericht.

23 April 2020


KadS [Kunst aan de Schinkel] - Entre Nous – The magic of the encounter

an art event in the Vondelpark and Schinkel area of southern Amsterdam presented by Soledad Senlle Art Foundation
postponed until 16 May - 27 June 2021

Participating artists
Maria Barnas, Maarten Bel, Circus Engelbregt, Studio Zoro Feigl, Arnon Grunberg, Eduardo Guerrero, Manon van Hoeckel, Atelier Van Lieshout, Radio Noord/Zuid and Studio Ossidiana

Due to the COVID-19 pandemic we have been forced to postpone the opening of KadS [Kunst aan de Schinkel] – originally planned for 10 May 2020 – until the spring of 2021.

We are currently focusing on contact with the artists, those involved (from the municipality) and (cultural) partners. We are hereby taking our time to study how we can provide the best mutual support.

The contemporaneity and importance of the cultural sector is often underlined, particularly in turbulent times. Our carefully developed art event with its theme Entre Nous – The magic of the encounter could not be more urgent in these times of the social distancing society. Over the coming months we will consult as to how we can implement its new meaning. Deciding now, luckily gives us ample time to adapt this edition so nothing is lost.

Soledad Senlle Art Foundation would like to thank its sponsors and subsidy providers the Municipality of Amsterdam, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Mondriaan Fonds, BankGiro Loterij Fonds and Prins Bernhard Cultuur Fonds for their flexibility, support and confidence.

In the interim we would appreciate staying in contact with you and will keep you updated using our Soledad Senlle Art Foundation social media channels.

We would like to wish you all the best in these all-encompassing times,

Marisol Ferradás (founder, artistic director)
Eva Gonggrijp and Merel Noorlander (curators)
Claartje Kortbeek (production/project coordinator)

Entre Nous – The magic of the encounter

KadS is a biennial art event embedded in the urban fabric of the Schinkel area and the nearby Vondelpark in Amsterdam. KadS distinguishes itself by adventurously linking various artistic disciplines and social institutions. The artists target links in the city where dreams, obsessions and idiosyncrasies meet on the basis of their social-societal commitment and using their own observations and research.

This 5th edition will playfully spotlight the position encounter and wonder occupy in our digitised society. KadS’ Entre Nous – The magic of the encounter creates room for encounters between humans, the social domain and nature, with art as the connecting factor. Passers-by, visitors to the park and art lovers will all be treated to a series of installations, performances and interventions.

The theme ‘the encounter’ has assumed an entirely new and unexpected perspective. We suddenly have to avoid one another. Streets have transformed into film sets which we take turns being suitably distant extras in. The city is emptier, quieter, cleaner. This makes other architectural details manifest themselves more clearly. We hear different sounds, not just birds singing, but also the howling sirens of ambulances, from various directions. It’s spring, nature demonstrates all its strength and beauty. As if time stood still *, however – at the hospitals – people are racing time to save lives. We will wait, wait for the time that we can again gather to view and experience the other up close, in all its unicity.

*[KadS 2018 theme]

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23 April 2020


KadS[Kunst aan de Schinkel] - Entre Nous – De magie van de ontmoeting

een kunstmanifestatie in het Vondelpark en Schinkelgebied in Amsterdam Zuid gepresenteerd door Soledad Senlle Art Foundation
uitgesteld naar 16 mei - 27 juni 2021

Deelnemende kunstenaars
Maria Barnas, Maarten Bel, Circus Engelbregt, Studio Zoro Feigl, Arnon Grunberg, Eduardo Guerrero, Manon van Hoeckel, Atelier Van Lieshout, Radio Noord/Zuid, Studio Ossidiana

Vanwege de COVID-19 pandemie zien we ons genoodzaakt de opening van KadS [Kunst aan de Schinkel] op 10 mei 2020 uit te stellen naar het voorjaar van 2021.

Wij concentreren ons nu op ons contact met de kunstenaars, (gemeentelijke) betrokkenen en (culturele) partners. Hierbij nemen we de tijd om te onderzoeken hoe we elkaar het beste kunnen ondersteunen.

Zeker ook in roerige tijden blijkt vaak weer hoe actueel en van betekenis de culturele sector is. Onze zorgvuldig ontwikkelde kunstmanifestatie met het thema Entre Nous- De magie van de ontmoeting kan in de context van de ‘anderhalvemetersamenleving’ niet urgenter. De komende maanden zullen we met elkaar in beraad gaan hoe we de nieuwe betekenis hiervan kunnen implementeren. Door de beslissing nu te nemen, hebben we gelukkig voldoende tijd om deze editie aan te passen, zodat er niets verloren zal gaan.

Wij danken vanuit Soledad Senlle Art Foundation onze sponsoren en subsidieverstrekkers, Gemeente Amsterdam, Amsterdams Fonds voor de Kunst, Mondriaan Fonds, BankGiro Loterij Fonds en Prins Bernhard Cultuur Fonds voor hun flexibiliteit, support en vertrouwen.

Ondertussen blijven wij graag met u verbonden en houden u op de hoogte via de social media kanalen van Soledad Senlle Art Foundation.

Wij wensen u alle goeds in deze allesomvattende tijd,

Marisol Ferradás (founder, artistiek directeur)
Eva Gonggrijp en Merel Noorlander (curatoren)
Claartje Kortbeek (productie/projectcoördinator)

Entre Nous - De magie van de ontmoeting

KadS is een tweejaarlijkse kunstmanifestatie in het stedelijke gebied rond de Schinkel en het nabije Vondelpark. KadS onderscheidt zich door de avontuurlijke wijze waarop het verschillende artistieke disciplines en sociale instanties aan elkaar durft te knopen. Vanuit sociaal- maatschappelijke betrokkenheid en door hun eigen waarneming en onderzoek richten de kunstenaars hun pijlen op verbindingen in de stad, waar dromen, obsessies en eigenaardigheden samenkomen.

In deze 5e editie wordt op speelse wijze belicht welke plaats ontmoeting en verwondering inneemt in onze gedigitaliseerde samenleving. KadS schept met Entre Nous – De magie van de ontmoeting, ruimte voor een treffen tussen mens, sociaal domein en natuur, met kunst als verbindende factor. Niet alleen parkbezoekers en kunstliefhebbers, maar ook de willekeurige passant, worden hierbij getrakteerd op een reeks aan installaties, performances en interventies.

Het thema ‘de ontmoeting’ krijgt onvoorzien een totaal nieuw en onvermoed perspectief.We dienen plotseling de ander te ontwijken. De straat is veranderd in een filmset, waarin we beurtelings op afstand figureren. Het straatbeeld toont leger, stiller en schoner. Het lijkt daardoor, of andere details in de architectuur op voorgrond treden. We horen andere geluiden, niet alleen de vogelzang, maar ook de gillende sirenes van ambulances, vanuit verschillende richtingen. Het is lente, de natuur toont zich in al haar kracht en schoonheid. Alsof de tijd heeft stilgestaan*, in de ziekenhuizen is het echter een race tegen de klok om levens te redden. We zullen wachten, wachten op de tijd, dat we bij elkaar kunnen komen en de ander in al zijn uniciteit weer van nabij kunnen zien en ervaren.

 • [thema van KadS 2018]

Atelier Van Lieshout (NL) Skecth - Rhinoceros, 2021

,
Vondelpark

map

-

Circus Engelbregt (NL) Impression Wellness - Nietes, 2021

,
Soledad Senlle Art Foundation

map

-

Eduardo Guerrero (ES) Impression - Finale, 2021

,
Vondelkerk

map

-

Maarten Bel (NL) Impression - Het Alsof, 2021

,
Vondelpark, Amsterdam

map

-

Manon van Hoeckel (NL) Artist's impression - WachtBrugWacht, 2021

,
Zeilbrug

map

-

Radio Noord (NL) Radio Noord/Zuid Amsterdam, 2021

,
Entire route KadS

map

-

Studio Ossidiana (IT) Artist’s impression - Between People and Birds, 2021

,
Vijver Vondelpark

map

.

Zoro Feigl (NL) Impression - Theophile de Bockbrug, 2021

,
Theophile de Bockbrug

map

-